Životopis

Vzdělání: 

 • 2007-2011 Bakalářské dvojoborové a magisterské jednooborové studium psychologie na FSS MU zakončené státní závěrečnou zkouškou. Během studia zaměření na osobnostní rozvoj a psychoterapii.

Kurzy a workshopy:

 • Akreditovaný kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví 2013/2014 FF UPOL.
 • Předatestační příprava v oboru klinická psychologie, od r. 2014, IPVZ, Praha.
 • Dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v pre- a perinatální psychologii, somatické a psychodynamické psychoterapii , somatické terapii a transpersonální psychologii, 2013 – 2019, Český institut biosyntézy, Praha.
 • Základní kurz hypnózy, 2014, PN Kroměříž.
 • Kurz vývojové psychopatologie, 2015/2016, IKP Olomouc.
 • Workshop Hrdinova cesta, 2015, TERA Olomouc.
 • Workshop projektivní metody „Strom a snový strom“, 2016, PhDr. Ludvík Běťák, Brno.
 • Kurz vývojové psychodiagnostiky, jarní semestr 2017, IKP Olomouc.
 • Kurz Sandplay a práce se symboly,  únor – červen 2017, Expressive Therapies Institute of Australia, FF UPOL.
 • Základní certifikovaný kurz Rorschachovy metody, září 2017 – leden 2019. PhDr. Anton Polák, PhDr. Igor Obuch. Brno.
 • Výcvik v rodinné terapii zaměřené na ranou citovou vazbu (Dyadic Developmental Psychotherapy) prosinec 2018 – červen 2021, Centrum ATTA, Praha. Certifikovaný DDP terapeut.
 • Kurz Psychologická vývojová diagnostika, od ledna 2019, VFN Praha.
 • Certifikovaný kurz Wechslerovy inteligenční škály pro dospělé říjen 2020 – září 2021. Brno.
 • Certifikovaný kurz Dětská klinická neuropsychologie listopad 2020 – květen 2021. FN Motol, Praha.
 • Základní výcvik v psychotraumatologii a EMDR září 2021 – leden 2022. ČIPE Praha.

Praxe a další činnost:

 • Fakultní nemocnice Brno – Pracoviště dětské medicíny, psycholog a vedoucí výtvarné dílny na Ambulanci dětské psychiatrie a klinické psychologie, 2012 – 2022, klinický psycholog a školitel od října 2022.
 • Spoluúčast na vedení odborných stáží studentů psychologie ve spolupráci s FSS MU, od r. 2014.
 • Psycholog Centra pro Cystickou fibrózu FN Brno, od r. 2015.
 • Výzkumná činnost v rámci grantu firmy Vertex Pharm. ve spolupráci s FN Motol v r. 2016.
 • Soukromá praxe pro dospělé, dospívající a děti, od r. 2016.
 • Externí lektorská činnost pro PdF a FF MU od r. 2018.
 • Výcvikový terapeut pro Český institut biosyntézy od r. 2020.
 • Lektor seberozvojového kurzu „Sám sobě přítelem“ pro pedagogické pracovníky od r. 2021.
 • Asistent v dlouhodobém pětiletém psychoterapeutickém tělově orientovaném výcviku biosyntéze od ledna 2022. ČIB, Praha.
 • Lektor kurzů v rámci Českého institutu biosyntézy od března 2023. ČIB, Praha.
 • Lektor dlouhodobého dvou a půl letého tělově orientovaného výcviku zaměřeného na práci s dětmi a dospívajícími od října 2023. ČIB, Praha.