Úvod

Jmenuji se Jan Machala,  a pracuji jako psycholog a psychoterapeut se sídlem v Brně. Ve své soukromé praxi nabízím individuální poradenství, diagnostiku a terapii. Nabídnout Vám mohu také osobnostní rozvoj a růst. V rámci svých služeb nabízím jednorázové i pravidelné konzultace, krátkou na řešení orientovanou terapii i dlouhodobé provázení a hlubinně orientovanou práci. Pracuji s dospělými, dospívajícími i dětmi.

Svou pomoc Vám mohu nabídnout při:

 • úzkostných stavech a depresích
 • psychosomatických obtížích a vegetativních dysfunkcích
 • poruchách příjmu potravy
 • životních, osobních, rodinných, partnerských těžkostech a krizích
 • zvládání psychiatrického onemocnění souběžně s psychiatrickou léčbou
 • potřebě osobnostního rozvoje a růstu
 • potřebě více rozumět svému životu a hledání jeho hlubšího smyslu

Mimo provozování soukromé praxe pracuji na většinový úvazek ve Fakultní nemocnici Brno – Pracoviště dětské medicíny na Ambulanci dětské psychitrie a klinické psychologie, kde se věnuji práci s dospívajícími, dětmi a rodinami. Jsem psychologem Centra pro cystickou fibrózu v rámci kterého nabízím podporu dětem a rodinám s CF a kde se také věnuji výzkumu. Úzce spolupracuji s dalšími somatickými odděleními naší nemocnice včetně onkologických. Jsem psychologem v předatestační přípravě v oboru klinická psychologie. Prošel jsem a procházím řadou školení a kurzů, moje práce je pravidelně supervidována. Detailnější informace o mně včetně mého životopisu můžete najít v samostatném odkazu.

V poradenské a terapeutické práci se opírám zejména o hlubinnou, tělově orientovanou psychoterapeutickou metodu Biosyntézu. Biosyntéza je somatická psychoterapie zaměřující se na propojení myšlení, emocí a tělových procesů. Skrze toto propojení dochází k úzdravě člověka a zlepšení či vymizení jeho obtíží. Více o metodě zde.

https://www.biosynteza.cz/

http://www.biosynthesis.org/html/welcome.html

První konzultace

JAK SE OBJEDNAT?

Na první konzultaci se prosím objednejte telefonicky nebo e-mailem. Volat mi můžete ve všední dny od 8 do 18 hodin, nevolejte prosím o víkendu. Pokud telefon nezvedám, zavolám Vám zpět později, zpravidla ještě týž den.

telefon: +420 608 917 988

e-mail: machala@brno-psychoterapie.cz

JAK VYPADÁ PRVNÍ KONZULTACE?

Na první konzultaci zpravidla hovoříme o tom, co Vás přivádí, co by jste potřebovala nebo potřeboval a jakých změn chcete dosáhnout. Postupně se začínám seznamovat s Vaším příběhem, osobní a rodinnou historií a všemi okolnostmi, které jsou spojené důvodem Vaší návštěvy. Během této konzultace máte možnost vyzkoušet charakter mojí práce, jestli Vám vyhovuje a také jestli Vám vyhovuji já osobně na lidské, civilní rovině. Na závěr by mělo vyplynout, jestli budeme spolu pracovat dál – tedy jestli Vám mám co nabídnout, jestli Vám vyhovuji nebo bude spíš vhodnější odkázat Vás k jinému odborníkovi. Díky tomu, že spolupracuji s řadou dalších odborníků z přídružených profesí (další psychologové, psychiatři, fyzioterapeuti atd.) můžeme společně hledat vhodnou formu péče nebo jejich dobrou kombinaci.

Součástí naší domluvy na prvním setkání by také měla být dohoda o frekvenci setkávání a charakteru naší práce (krátkodobá spolupráce s užším zaměřením na dílčí problém nebo spíše dlouhodobá spolupráce vedoucí k hlubší změně) a také nastínění časového rámce, po který se budeme setkávat.

Samozřejmostí je pro mě diskrétní a respektující přístup k Vám jako člověku a k tématu, se kterým přicházíte. Pokud je Vaše rozhodnutí objednat se nebo přijít spojeno s konkrétními nebo nejasnými obavami, může být dobré o tom hovořit. V rámci naší spolupráce Vás nebudu hodnotit, diagnostikovat ani testovat, mým cílem je být Vám profesně i lidsky k dispozici a provést Vás situací, ve které se nacházíte.

Osobnostní rozvoj a růst

Ocitli jste se v situaci, kdy jste sice fyzicky i psychicky zdrávi, ale cítíte hlubší potřebu po něčem dalším? Možná je to chuť na sobě pracovat, lépe poznat sami sebe, rozklíčovat jasněji kořeny své minulosti nebo budoucího směřování? Možná je to nejasná potřeba po hlubším smyslu života, možná je to něco, co cítíte, ale nejde to dobře popsat. Možná chcete zapracovat na svých vztazích, profesním růstu, životní spokojenosti?

Při práci na osobnostním rozvoji a růstu vycházím jednak z teorie a praxe Biosyntézy a jednak z více než desetileté zkušeností s jogou, meditací a čínskými pohybovými systémy. V rámci osobnostního rozvoje a růstu nabízím kreativní a individualizovaný přístup k hlubšímu prozkoumání toho, kam Vás Vaše vnitřní touha vede, včetně indikace způsobů a technik, jak svůj život dále rozvíjet k hlubšímu a spokojenějšímu prožívání.

Děti a dospívající

Ve své soukromé praxi přijímám do péče i děti a dospívající. S těmi zpravidla kromě verbální konzultace využívám také expresivní terapii – zejména sandplay (práci s terapeutickým pískovištěm), ale také prvky herní terapie a arteterapie.

Při práci s dětmi a dospívajícími je nedílnou součástí spolupráce s jejich rodiči a/nebo pečovateli. Na první schůzce se zpravidla setkáváme pouze s nejbližšími dospělými osobami dítěte (rodičem, rodiči, prarodičem atd.) a domlouváme formu a možnosti spolupráce.  Součástí dlouhodobé práce s dítětem je pravidelná konzultace s rodičem nebo rodiči.

S dětmi a dospívajícími pracuji zpravidla na jiné adrese. Detaily viz záložka místo konzultací.

Nenabízím rodinnou psychoterapii. V případě, že situace se bude jevit indikovaná pro rodinnou terapii, nabídnu Vám kontakty na osvědčené rodinné terapeuty, které je možné individuálně kontaktovat.

Ceník

Nemám smluvní partnerství se zdravotními pojišťovnami, moje služby jsou proto hrazeny přímo. Ačkoliv tato skutečnost s sebou nese určité náklady, má také své výhody.

  • není nutné doporučení od praktického nebo jiného lékaře
  • není nutné přidělovat diagnózu
  • o konzultacích nejsou vedeny žádné záznamy ve zdravotní dokumentaci ani u pojišťoven
  • konzultace je možné vést v úplné anonymitě
  • frekvenci i délku sezení lze přizpůsobit Vašim potřebám
  • setkání je civilní v centru města
 • Standardní konzultace 60 minut: 600,-

Délku konzultace je možné prodloužit dle Vašich potřeb až na 90 minut.
V případě prodloužení počítejte s navýšením ceny.

Životopis

Vzdělání: 

 • 2007-2011 Bakalářské dvojoborové a magisterské jednooborové studium psychologie na FSS MU zakončené státní závěrečnou zkouškou. Během studia zaměření na osobnostní rozvoj a psychoterapii.

Kurzy a workshopy:

 • Akreditovaný kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví 2013/2014 FF UPOL.
 • Předatestační příprava v oboru klinická psychologie, od r. 2014, IPVZ, Praha.
 • Dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v pre- a perinatální psychologii, somatické a psychodynamické psychoterapii , somatické terapii a transpersonální psychologii, 2013 – 2019, Český institut Biosyntézy, Praha.
 • Základní kurz hypnózy, 2014, PN Kroměříž.
 • Kurz vývojové psychopatologie, 2015/2016, IKP Olomouc.
 • Workshop Hrdinova cesta, 2015, TERA Olomouc.
 • Workshop projektivní metody „Strom a snový strom“, 2016, PhDr. Ludvík Běťák, Brno.
 • Kurz vývojové psychodiagnostiky, jarní semestr 2017, IKP Olomouc.
 • Základní certifikovaný kurz Rorschachovy metody, září 2017 – leden 2019. PhDr. Anton Polák, Brno.
 • Kurz Sandplay a práce se symboly,  únor – červen 2017, Expressive Therapies Institute of Australia, FF UPOL.
 • Výcvik v rodinné terapii zaměřené na ranou citovou vazbu (Dyadic Developmental Psychotherapy) od prosince 2018, Centrum ATTA, Praha.
 • Kurz Psychologická vývojová diagnostika, od ledna 2019, VFN Praha.

Praxe a další činnost:

 • Fakultní nemocnice Brno – Pracoviště dětské medicíny, psycholog a vedoucí výtvarné dílny na Ambulanci dětské psychiatrie a klinické psychologie, od r. 2012.
 • Spoluúčast na vedení odborných stáží studentů psychologie ve spolupráci s FSS MU, od r. 2014.
 • Psycholog Centra pro Cystickou fibrózu FN Brno, od r. 2015.
 • Výzkumná činnost v rámci grantu firmy Vertex Pharm. ve spolupráci s FN Motol v r. 2016.
 • Soukromá praxe pro dospělé, dospívající a děti, od r. 2016.

Kontakt a místo konzultací

Na první konzultaci se prosím objednejte telefonicky nebo e-mailem. Volat mi můžete ve všední dny od 8 do 18 hodin, nevolejte prosím o víkendu. Pokud telefon nezvedám, zavolám Vám zpět později, zpravidla ještě týž den.

telefon: +420 608 917 988

e-mail: machala@brno-psychoterapie.cz

Pracuji v soukromé praxi v centru Brna, přímo na rohu České a Joštovy, v budově Brněnské diecéze Církve československé hustiské, Joštova 7. Jedná se o rohovou budovu s „hodinami“, kde se nachází řada administrativních a jiných služeb, které s církví nemají společné aktivity.

První setkání zpravidla domlouváme „pod hodinami“, kde Vás vyzvednu ve stanovený čas a provedu Vás budovou až do své pracovny, která se nachází ve 2. patře. Samozřejmostí je výtah a bezbarierový přístup. V případě potřeby můžeme místo prvního setkání individualizovat.

Ve své praxi přijímám do péče i děti a dospívající. S těmi zpravidla využívám bohaté možnosti expresivních terapií – zejména sandplay (práci s terapeutickým pískem), ale také prvky herní terapie a arteterapie.

Pro práci s dětmi a dospívajícími využívám od září 2017 jiné prostory, které jsou lépe uzpůsobené pro sandplay i herní terapii a zároveň umožňuji i klasickou verbální konzultaci. Tyto prostory najdete na Františkánské 6 v půdních prostorách. Prostory pracovny jsou volně přístupné z Římského náměstí. Stačí vejít do pavlačového dvora a vystoupat po schodech do druhého patra.