První konzultace

JAK SE OBJEDNAT?

Na první konzultaci se prosím objednejte e-mailem. Odpovím vám během několika pracovních dní. Aktuálně nemám volnou kapacitu na dětské ani dospělé klienty a přijímám zájemce pouze na listinu čekatelů. Na jiné e-mailové žádosti z kapacitních důvodů neodpovídám, děkuji za pochopení.

e-mail: machala@brno-psychoterapie.cz

JAK VYPADÁ PRVNÍ KONZULTACE?

Na první konzultaci zpravidla hovoříme o tom, co Vás přivádí, co by jste potřebovala nebo potřeboval a jakých změn chcete dosáhnout. Postupně se začínám seznamovat s Vaším příběhem, osobní a rodinnou historií a všemi okolnostmi, které jsou spojené důvodem Vaší návštěvy. Během této konzultace máte možnost vyzkoušet charakter mojí práce, jestli Vám vyhovuje a také jestli Vám vyhovuji já osobně na lidské, civilní rovině. Na závěr by mělo vyplynout, jestli budeme spolu pracovat dál – tedy jestli Vám mám co nabídnout, jestli Vám vyhovuji nebo bude spíš vhodnější odkázat Vás k jinému odborníkovi. Díky tomu, že spolupracuji s řadou dalších odborníků z přídružených profesí (další psychologové, psychiatři, fyzioterapeuti atd.) můžeme společně hledat vhodnou formu péče nebo jejich dobrou kombinaci.

Součástí naší domluvy na prvním setkání by také měla být dohoda o frekvenci setkávání a charakteru naší práce (krátkodobá spolupráce s užším zaměřením na dílčí problém nebo spíše dlouhodobá spolupráce vedoucí k hlubší změně) a také nastínění časového rámce, po který se budeme setkávat.

Samozřejmostí je pro mě diskrétní a respektující přístup k Vám jako člověku a k tématu, se kterým přicházíte. Pokud je Vaše rozhodnutí objednat se nebo přijít spojeno s konkrétními nebo nejasnými obavami, může být dobré o tom hovořit. V rámci naší spolupráce Vás nebudu hodnotit, diagnostikovat ani testovat, mým cílem je být Vám profesně i lidsky k dispozici a provést Vás situací, ve které se nacházíte.