Osobnostní rozvoj a růst

Ocitli jste se v situaci, kdy jste sice fyzicky i psychicky zdrávi, ale cítíte hlubší potřebu po něčem dalším? Možná je to chuť na sobě pracovat, lépe poznat sami sebe, rozklíčovat jasněji kořeny své minulosti nebo budoucího směřování? Možná je to nejasná potřeba po hlubším smyslu života, možná je to něco, co cítíte, ale nejde to dobře popsat. Možná chcete zapracovat na svých vztazích, profesním růstu, životní spokojenosti?

Při práci na osobnostním rozvoji a růstu vycházím jednak z teorie a praxe biosyntézy a jednak z více než dvacetileté zkušeností s jogou, meditací a čínskými pohybovými systémy. V rámci osobnostního rozvoje a růstu nabízím kreativní a individualizovaný přístup k hlubšímu prozkoumání toho, kam Vás Vaše vnitřní touha vede, včetně indikace způsobů a technik, jak svůj život dále rozvíjet k hlubšímu a spokojenějšímu prožívání.