Ceník

Nemám smluvní partnerství se zdravotními pojišťovnami, moje služby jsou proto hrazeny přímo. Ačkoliv tato skutečnost s sebou nese určité náklady, má také své výhody.

  • není nutné doporučení od praktického nebo jiného lékaře
  • není nutné přidělovat diagnózu
  • o konzultacích nejsou vedeny žádné záznamy ve zdravotní dokumentaci ani u pojišťoven
  • konzultace je možné vést v úplné anonymitě
  • frekvenci i délku sezení lze přizpůsobit Vašim potřebám
  • setkání je civilní v centru města
 • Standardní konzultace 50 minut: 1000,- Kč 
 • Od 1. 11. 2023 jsem z důvodů změny nákladů na provoz praxe nucen zvýšit cenu na 1100,- Kč
 • Jsem si vědom finanční náročnosti psychologické péče a nabízím možnost v nepříznivé finanční situaci se individuálně domlouvat na slevě ze standardní ceny konzultace.

Délku konzultace je možné prodloužit dle Vašich potřeb až na 75 minut (1,5 terapeutické hodiny). V případě prodloužení počítejte s navýšením ceny. Cena prodloužené konzultace: 1500,-Kč