Děti a dospívající

Ve své soukromé praxi přijímám do péče i děti a dospívající. S těmi zpravidla kromě verbální konzultace využívám také tělově orientovanou psychoterapii a expresivní terapii – zejména sandplay (práci s terapeutickým pískovištěm), dále také prvky herní terapie a arteterapie.

Při práci s dětmi a dospívajícími je nedílnou součástí spolupráce s jejich rodiči a/nebo pečovateli. Na první schůzce se zpravidla setkáváme pouze s nejbližšími dospělými osobami dítěte (rodičem, rodiči, prarodičem atd.) a domlouváme formu a možnosti spolupráce.  Součástí dlouhodobé práce s dítětem je pravidelná konzultace s rodičem nebo rodiči ve frekvenci 1x za měsíc až dva, v případě potřeby častěji.

Nenabízím rodinnou psychoterapii. V případě, že situace se bude jevit indikovaná pro rodinnou terapii, nabídnu Vám kontakty na osvědčené rodinné terapeuty, které je možné individuálně kontaktovat. Vyjímkou je DDP, rodinná terapie zaměřená práci s dětmi v náhradní rodinné péči, kterou vám po domluvě mohu nabídnout.