Děti a dospívající

Ve své soukromé praxi přijímám do péče i děti a dospívající. S těmi zpravidla kromě verbální konzultace využívám také expresivní terapii – zejména sandplay (práci s terapeutickým pískovištěm), ale také prvky herní terapie a arteterapie.

Při práci s dětmi a dospívajícími je nedílnou součástí spolupráce s jejich rodiči a/nebo pečovateli. Na první schůzce se zpravidla setkáváme pouze s nejbližšími dospělými osobami dítěte (rodičem, rodiči, prarodičem atd.) a domlouváme formu a možnosti spolupráce.  Součástí dlouhodobé práce s dítětem je pravidelná konzultace s rodičem nebo rodiči.

S dětmi a dospívajícími pracuji zpravidla na jiné adrese. Detaily viz záložka místo konzultací.

Nenabízím rodinnou psychoterapii. V případě, že situace se bude jevit indikovaná pro rodinnou terapii, nabídnu Vám kontakty na osvědčené rodinné terapeuty, které je možné individuálně kontaktovat.